Untitled Document
Untitled Document
세계 최초 교회용ERP - 만나ERP
Untitled Document
 
 
 
 
▣HOME>소식및자료>공지사항
 
코로나19 방역수칙 준수 협조 재요청(문화체육관광부)
홍보부 2021-01-26 16:59:13 130

붙임 파일 : 종교시설 방역지침 의무화 조치 1부.pdf


         
미인가 대안 교육시설 방역수칙 안내 및 협조 요청 홍보부 2021.01.27
정기총회 개최 연기 홍보부 2021.01.19
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
Untitled Document