Untitled Document
Untitled Document
세계 최초 교회용ERP - 만나ERP
Untitled Document
 
 
 
 
▣HOME>소식및자료>공지사항
 
미인가 대안 교육시설 방역수칙 안내 및 협조 요청
홍보부 2021-01-27 15:23:12 113

붙임 파일 : 미인가 대안 교육시설 방역수칙 적용 가이드라인 1부.pdf         
임원 등 확정 관련 의견제출 요청 홍보부 2021.01.28
코로나19 방역수칙 준수 협조 재요청(문화체육관광부) 홍보부 2021.01.26
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
Untitled Document