Untitled Document
Untitled Document
세계 최초 교회용ERP - 만나ERP
Untitled Document
 
 
 
 
▣HOME>소식및자료>공지사항
 
종교시설 방역수칙 준수 협조 요청
홍보부 2021-03-17 14:16:29 57


         
2021년 부활절 관련 방역수칙 준수 협조요청 홍보부 2021.03.30
종교시설에서 운영하는 미인가 교육시설 현황 파악 협조 요청(문화체육관광부) 홍보부 2021.01.29
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
Untitled Document