Untitled Document
Untitled Document
세계 최초 교회용ERP - 만나ERP
Untitled Document
 
 
 
 
▣HOME>소식및자료>공지사항
 
단계적 일상회복 1차개편 "행사" 관련 해석 안내 및 협조 요청
홍보부 2021-11-16 11:58:32 1521


         
방역위험국가 선교활동 자제 및 재외선교사 방역관리 강화 협조 요청 홍보부 2021.12.08
제32-2차 임원회 회의록 홍보부 2021.11.16
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
Untitled Document